(+420) 377 830 225 (+420) 377 830 221 amcme@amcme.cz

Řešení projektů

Projektový management na vysoké úrovni - naše síla.

Náš tým se skládá ze zkušených inženýrů a techniků, kteří tvoří spojnici mezi zákazníkem, technickými odděleními a výrobci. Zde se sbíhají veškeré informace a začíná koordinace procesů - úkolů. K našim denním úkolům patří dozor nad projektem, spolehlivé zajištění termínů a kvality, dozor nad nákupem dílů, organizace logistiky, vyjasnění technických otázek, příprava a vystavení ( někdy i velmi rozsáhlé ) vývozní dokumentace. Pravidelné technické konzultace týmu, stejně tak stálá výměna informací se zákazníkem představují stabilní součást naší práce. Naše zákazníky pravidelně informujeme o nejnovějších vývojích trhu a na jejich přání doporučíme nákladově výhodnou výrobu.