(+420) 377 830 225 (+420) 377 830 221 amcme@amcme.cz

Součásti pro manipulační a zdvihací zařízení

Do této kategorie patří následující:

  • manipulační zařízení, která nabízíme také včetně zajištění statických výpočtů (reference z metalurgie a hutí)
  • komponenty pro regálové zakladače
  • transportní zařízení v oblasti výroby a zpracování oceli (chladící tunel na ochlazování drátu zařízení na vedení drátu, dopravník na trubky)
  • komponenty pro speciální vozy a transportní prostředky
  • zařízení pro čištění pánví v hutích na výrobu hliníku