(+420) 377 830 225 (+420) 377 830 221 amcme@amcme.cz

Zařízení pro spalovny odpadů, energetiku a offshore

Již déle než 15 let dodáváme velké svařované / předmontované komponenty včetně hydrauliky pro spalovny odpadů. K tomuto náleží násypky (do 80 t), odstruskovače, zařízení pro odvod popela a další. Tyto komponenty jsme dodali do většiny evropských států. Pro zákazníky z oblasti energetiky a životního prostředí dodáváme různé svařované díly včetně i bez opracování, lanové bubny, stejně tak i  předmontované výrobní sestavy. Například sestavy pro vodní elektrárny, uhelné elektrárny, zařízení na zpracování bioplynu atd.

Velice zajímavou oblast představují zakázky pro výrobu a montáž dílů a zařízení pro oblast offshore. Do této kategorie patří svařované díly, jako speciální kontejnery, speciální ocelové konstrukce aj., které dodáváme s ověřením kvality dle norského standardu (Norsok), stejně jako další díly pro zařízení pro výměnu vrtacích tyčí, kleště, rámy atd.